15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 0 horizontal https://cubics.az/blog 300 true 1
sticky-logo

Yeni məhsul istehsalı, təqdimatı və satışı.

Yeni məhsul istehsalı istifadə olunan texnologiyaların mümkün variantlarını müəyyən etmək, mövcud istehsalın məhdudiyyətlərini və imkanlarını öyrənmək, yeni avadanlığın alınması və yeni ixtisaslı işçilərin işə götürülməsi və s. ilə xarakterizə olunur.

Bu analitik iş, real olaraq şirkətin yeni məhsul satması üçün hansı imkanlara (daxili və xarici) malik olduğuna baxmaq imkanı verir. Və əgər şanslar şübhəlidirsə, onda təhlil göstərir ki, şirkətin maliyyə resurlarını buna deyil, digər yeni məhsulların ticarəti ilə məşğul olmağa sərf etmək daha yaxşıdır. Yəni, məntiqə əsasən, yeni məhsula daha çox zaman və xərc sərf etməməkdən ötrü pulu təhlil aparmağa sərf etmək daha səmərəlidır, bu ehtiyac yalnız intuitiv fərziyyələrlə əsaslandırılır.

Bu zaman hətta mövcud istehsaldan və ya istehsalçılarla işləmək planından istifadə etmək istəyirsinizsə belə, bu mərhələ də potensial təchizatçının imkanlarını təhlil etmək, mümkün alternativ kanalların marketinqini aparmaq və s. çox vacibdir.

Daha bir vacib mərhələ – sınaq istehsalıdır. Bu, faktiki vəziyyətlə hesablamaların uyğunsuzluğunu və ya uyğunluluğunu göstərir. Bu mərhələ məhsul nümunələrinin istehsalından (texniki və ya texnoloji ekspertizanın aparılması ilə) və qablaşdırma variantlarının yoxlanılmasından ibarətdir. Bura məhsulun gəlirliliyinin (rentabelliyi) dəqiqləşdirilməsi kimi fəaliyyətləri də daxil etmək olar. Amma, maya dəyəri müəyyən olunarkən, yadda saxlamaq lazımdır ki, sınaq nümunənin hazırlanması zamanı istifadə olunan analoji göstəricilərin hamısından istifadə etmək olmaz. Bu mərhələdə çəkilən əmək xərclərini, material və xammalı və nə qədər məhsulun zaya çıxdığını bilmək olmur, çünki bu əşyanın nə qədər uğurla satıla biləcəyinin dəqiq hesablanması hələ mümkün deyil.

Bu mərhələ başa çatdıqdan sonra siz istehsal texnologiyası, onun çatışmazlıqları və potensial təhlükələrin dəqiq təsvirini əldə edə biləcəksiniz. Həmin göstəricilərin uçotu yeni məhsulun effektiv satışına kömək edəcək.

Hətta bu halda belə, əgər şəxsi istehsalınız yoxdursa, onda sizin müvafiq texniki şərtlərinizə və qablaşdırma qutunuza uyğun olaraq, artıq istehsal edilən gələcək məhsulun prototiplərini əldə etmək lazımdır. Sizin satmağı planlaşdırdığınız məhsulun və məhsulu buraxan təşkilatın keyfiyyətini təhlil etmək üçün mühəndis və texnoloqları gələcək istehsal sahəsinə göndərmək yaxşı olardı.

Diqqət edin, söhbət istehsalın real imkanlarının, yeni məhsulun dəyərinin modelləşdirilməsinin və onun şirkət üçün iqtisadi  məqsədəuyğunluğunun təhlilindən gedir: onu, ümumiyyətlə, satmağa dəyər, yoxsa, yox?

Bu mərhələ başa çatdıqdan sonra yeni məhsulun seriya ilə istehsalının məqsədyönlülülüyü barədə qərar qəbul etmək imkanı yaranır.

Yeni məhsulun “testi”

Yeni məhsulun effektiv satışına kömək edən yekunlaşdırıcı və həqiqətən çox zəruri bir mərhələdir. Yeni məhsulun təşviqi yeni mərhələ üçün “zəmin sınağının”  təşviqi önünə keçməlidir: onun istehlakçılar üçün aktual olduğunu müəyyən etmək lazımdır ki, kimə satılacağını biləsən. Məhsulu hərtərəfli dəyərləndirmək lazımdır:  keyfiyyəti, qablaşdırma qutusu, qiyməti, istifadə zamanı rahatlığı, funksionallağı və s. bəyan edilən xarakteristikalara müvafiq gəlirmi ?

Əks əlaqənin yüksək effektini də yaddan çıxarmayın. Yeni məhsulu satmağa başladıqdan və onun bəzi istehlakçılar tərəfindən sınaqdan keçirilməsindən sonra, alıcıların və reallığın gözləntilərinə uyğunluğunu da öyrənmək lazımdır.

Yeni məhsulun “testdən” keçirilməsi, nəticələrə əsaslanan strategiyanı tənzimləməyə imkan verir.

Yeni məhsulun promosiyası

Bu səviyyədə hamı və hər kəs üçün eyni cür işləyə bilən metodlar yoxdur. Büdcəsi olan federal və transmilli korporasiyalar üçün təşviqin standart modeli xaraketerikdir: satışa televiziya, radio, bayır reklamlar, ticarət nöqtələrində aksiyalar kömək edir. Digər şirkətlər isə yeni məhsul növlərinin satışından ötrü onları təmin edən metodlardan istifadə edirlər: sarafan radiosu, ticarət nöqtələrində aksiyalar, sosial şəbəkələr və s.

Yeni məhsulu satmaqdan ötrü, öncə həmin malları ala biləcək əhali kontingentini yaxından təsəvvür etmək lazımdır. B2C istiqamətli məhsuldan söhbət gedirsə və istehlakçılar adi adamlardırsa, həmin malları onlara harada realizə edəcəyinizi planlaşdırın: bu, pərakəndə satış olacaq, yoxsa internet-satış. Pərakəndə satışı həyata keçirmək üçün distribyutorlardan ibarət zəncir qurmalı və ya ticarət nöqtələrinə malları bilavasitə şəxsən özünüz çatdırmalısınız, eləcə də malların təşviqi üçün həmin ticarət nöqtələrində alıcıların diqqətini çəkmək üçün aksiyalar da təşkil etməlisiniz.

Əgər siz hansı reklamın daha effektli olması barədə düşünürsünüzsə, belə demək olar: ən səmərəli reklam piştaxtada olan maldır – ən yaxşı variantlardan biri budur. Siz təkcə malınızı satmaq deyil, həm də həmin məhsul barədə də fikirlərinizi bildirmək istəyirsiniz: onu yaradın, piştaxtaya qoyun və onu daha cəlbedici edin.

Yeni məhsulları merçandayzinq  vasitəsilə realizə olunmasına yardım edən müxtəlif strategiyalara müraciət etmək lazımdır.

Merçandayzinqin köməyilə yeni məhsulu necə satmalı

Tutaq ki, mən (istehlakçı) hansısa məhsulu almaq üçün mağazaya getmişəm, amma, istədiyimi olanlar arasında tapa bilmirəmsə, bu cür düşünməyə başlayıram: əgər, bu malı indi və bu dəqiqə əldə etmək imkanım yoxdursa, onda mən həmin markaya necə etibar edə bilərəm? Və əgər analoji malı ala bilərəmsə (o cümlədən həmin mala rəqib olan bir məhsulu) onu tapmaq üçün gərginliyə bir ehtiyac varmı?

Sizin potensial alıcılarınızın beyninə də belə fikirlər gəlməsin deyə, yeni məhsulun effektiv merçandayzinqini (mağazalarda malın satışı metodikasını müəyyən edən marketinq prosesinin bir hissəsi) keçirməyə fokuslaşmaq lazımdır.

Yeni malı hər yerə çıxarmayın

Sizin hədəf auditoriyanızı təşkil edən istehlakçıları aşkara çıxarın: yeni məhsulu satacağınız adamları. Alıcının ilk növbədə bu məhsulu harada tapa biləcəyi yeri müəyyənləşdirin: siz onu harada satmaq istəyirsiniz? Həmin malları realizə etməyə imkan verən səmərəli ticarət kanallarını qeyd edin.  Bunu etmək üçün müxtəlif ticarət kanallarında məhsulun mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi məsələsinə baxın.

Əgər, şirkət yeni pivə markasını orta qiymət seqmentində satışını planlaşdırırsa, bütün ticarət kanallarında – sözügedən məhsuldan supermarketlərdə böyük sayda, kiçik mağazalarda isə nisbətən az sayda optimal nümayişinə nail olmalıdır. Bu yolla siz hədəf qrupunuzdan olan bütün alıcılarınızın çox tezliklə hamı tərəfindən tanına biləcək yeni məhsulu görmələrinə nail ola biləcəksiniz.

Bahalı markanın bazarın hər yerində satışına ehtiyac yoxdur. İri supermarketlər, xüsusi mağazalar və restoranlar bundan ötrü yetərlidir. Yüksək qiymət kateqoriyasından olan yeni məhsulun alınmasından ötrü istehlakçıya onu tələsmədən seçmək və dadmaq, yoxlamaq imkanı verilməlidir.

İnsanın satış vərdişi nə qədər çox inkişaf edibsə, o təkcə biznesdə deyil, gündəlik həyatında da daha effektiv olacaq. Böyük şirkətlərin əksəriyyəti öz müştərilərini itirməmək üçün müntəzəm olaraq öz məmulatlarını daha da yaxşılaşdırır və yeni məhsullar buraxırlar, beləliklə də öz müştəri bazalarını daha da genişləndirirlər. Məhz, buna görə yeni məhsulu necə satmaq barədə sual prinsipial əhəmiyyət daşıyır.

Yeni məhsulun çeşidləri

Assortimentin rəngarəngliyini istehsalçı-şirkət markanın “qurulması mərhələsində” müəyyən edir. Sonrakı hərəkətlər bəzi mürəkkəbliklərlə bir-birinə bağlanılır, məs, yeni məhsulu bütün ticarət nöqtələrində heç də həmişə satmaq imkanı olmur. Buna baxmayaraq, əlləri yanına salıb, durmaq da lazım deyil – yeni məhsulun bütün çeşidlərinin mağazada nümayiş etdirilməsini zəruri edən mövcud səbəblər də var.

1.     Tutaq ki, şirkət yeni şirə markasını realizə etmək istəyir. Müxtəlif adamlar fərqli meyvə şirələrinə üstünlük verdiklərindən, piştaxtada bir neçə dad variantından olan məhsul alış sayını artırmağa kömək  edir. Bunu məhsulların qablaşdırma qutuları ilə bağlı da söyləmək olar. İlk növbədə məhsulu bazara kiçik qutuda çıxarın, çünki alıcılar çox vaxt məhsuldan dadmaq üçün kiçik qablaşdırmada olan malları sınaqdan keçirməyə çalışırlar, həmin məhsulun dadı və ya keyfiyyəti xoşuna gəlir, yoxsa gəlmir. Bu yolla siz alıcıya yeni məhsul seçimi zamanı pullarına qənaət etməyə imkan yaradırsınız.

2.     Əgər siz yeni məhsul satmaq istəyirsinizsə, onda elə edin ki, alıcı öz diqqətini ona yönəltsin, elə edin ki, ilk tanışlıq zamanı potensial alıcı piştaxta yanında çox dayansın. Belə vəziyyətdə daha nə kömək edə bilər: yeni məhsullar bolluğu adətən alıcı üçün daha cəlbedici olur. O, qutunu əlinə götürüb, üzərində yazılanları oxuyursa, həmin məhsulun alınma ehtimalı çox yüksək olur.

Əgər istehlakçı təzə süd məhsulları sırasında yeni alma yoqurtu görürsə, amma almaya biganədirsə, həmin məhsulun yanından ötüb keçəcək və başqa dadda olan eyni məhsulu alacaq. Nəticə etibarilə, sizin məhsulla onun tanışlığı baş tutmayacaq.

Sizə maraqlı ola bilər: CRM sistemi. Funksional imkanları. Əhəmiyyəti