15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 0 horizontal https://cubics.az/blog 300 true 1
sticky-logo

Satışın stimullaşdırılması metodları

Satışın stimullaşdırılması metodlarından düzgün istifadə,  şirkətin, markanın, məhsulun əsl tərəfdarlarını əldə etməyə, şirkətin satışını və mənfəətini artırmağa imkan verir.

Marketinq kommunikasiyasını təşkil edənlər sırasında reklam böyük populyarlıqla istifadə olunur. Şirkətlər reklamın müxtəlif növlərindən istifadə edirlər

 • bayır – bilboardlar, lövhələr və s;
 • çap KİV-lərində reklam;
 • TV-də reklam;
 • internet şəbəkəsində  hərəkət;
 • ictimai nəqliyyatda elan.

Təqdimatın bu metodunun əsas problemi cəmiyyətin bu növ reklamdan doymasıdır, yəni, bu tip reklamlar həddən ziyadə çoxluq təşkil edir. Adamlar hər gün yüzlərlə bu cür reklam elanları görürlər, amma, onlardan yalnız beşini yadda saxlaya bilirlər.  Bu cür reklam tədbirlərinin nəticəsi şirkətlər tərəfindən düzgün dəyərləndirilmir, yekunda bu istənilən effekti vermir.

Digər ünsiyyət ünsürləri arasında satışın təşviqi metodları tez-tez arxa plana keçir. Ancaq bu təşviq üsulu başqalarına nisbətdə elə də  az təsirli deyil.Stimuledici marketinq alıcıya təsir etməklə əlaqəlidir, bütün alətlər yalnız alıcılığın yüksəlməsinə kömək etməyə hesablanıb. Stimuledici marketinq qısamüddətli xarakter daşıyır. Onun əsas prinsipi – təşviq etməkdir, istehlakçıya hər hansı bir məhsulu almaq üçün təsir göstərməkdir.   

Növləri

İstehlakçıların stimullaşdırılması üçün iki üsulu fərqləndirirlər: qiymət, qeyri-qiymət.

Stimullaşdırmanın birinci üsulu özünə çoxsaylı üsulları daxil edir, onların hamısı qiymətin dəyişməsi ilə əlaqəlidir. İkinci üsul isə müxtəlif təsir formalarını güman edir – hədiyyələr, servis, aktiv təkliflər və s.

Qiymət metodu

Bu stimullaşdrıcı üsul aşağıdakılardan ibarətdir:

Müxtəlif növ qiymət endirimlərinin təklifi (malların qiymətində endirim, əlavə alışlar, bonuslar, fiksasiya olunan endirim faizi, istehlakçıların müəyyən dairəsi üçün qiymət endirimi, bir-birini tamamlayan məhsulların əlverişli qiymətə satışı).

 • kuponlar;
 • alışdan sonra qiymət endirimi.

Qeyri-qiymət metodları

Bu stimullaşdrıcı üsul aşağıdakılardan ibarətdir:

mümkün mükafatlar – alışa görə hədiyyələr, suvenirlərin paylanılması, malların pulsuz nümunələri, aksiyalar;

kreativ təkliflər – vərəqələrin paylanılması, müsabiqələrin keçirilməsi, lotoreyalar, əyləncəli aksiyaların təşkili;

servis – alınmış malların çatdırımasının təşkili, servis xidməti, alışa zəmanət, diskont kartların təqdimatı.

Stimullaşdırmanın yuxarıda adı çəkilən metodlarından istifadə yaxşı nəticələr verir.

Tələbat

Marketinqdə promotion anlayışı – tələbatın stimullaşdırılması mövcuddur. Bundan ötrü müxtəlif üsullardan istifadə olunur, onların arasında ən geniş yayılanı – ticarət markasına, şirkətlərə, məhsula, eləcə də reklama və şəxsi satışa loyallığın stimullaşdırılmasıdır.

Bu metodun əsas məqsədləri:

 • məhsulun populyarlığının dəstəklənməsi;
 • istehlakçılar üçün mal/xidmət barədə ətraflı informasiya;
 • şirkətlərin müsbət imicinin formalaşması;
 • şirkətin yeni qiymət siyasəti barədə məlumatların yayılması;
 • müştərilərə qarşıdakı satışlar barədə məlumat verilməsi;
 • satın almanın zəruriliyinə əminlik;
 • satış sonrası xidmətin təşkili.

Bütün bu hərəkətlər tələbatın stimullaşdırılması planına daxildir. Onun həyata keçirilməsinə şirkətlər az vəsait sərf etmirlər.

Tələbata ilk növbədə qiymət təsir göstərir. Qiymət yüksəldikcə məhsula olan tələbat aşağı düşməyə başlayır. Amma, qiymət hədsiz düşəndə tələbat heç də yüksəlmir. Qiymətlərin əhəmiyyətli şəkildə endirilməsi bazarda mal artıqlığına gətirib çıxarır.

Təcrübə göstərir ki, satışın stimullaşdırılması metodları əla nəticələrə gətirib çıxarır və buna sərf edilən vəsaitlər özünü doğruldur. Mühüm olan odur ki, istehsalçı unikal şərtlər irəli sürsün, istehlakçı öz müstəsnalığını hiss etməlidir, şirkətin onun qayğısına qaldığını başa düşməlidir. Satışın stimullaşdırılması metodlarından düzgün istifadə,  şirkətin, markanın, məhsulun əsl tərəfdarlarını əldə etməyə, şirkətin satışını və mənfəətini artırmağa imkan verir.

Sizə maraqlı ola bilər: Facebook Lead Ads. Lead-elanların effektiv istifadəsinin 5 üsulu