15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 0 horizontal https://cubics.az/blog 300 true 1
sticky-logo

Brend və marka arasındakı fərq. Marka

Brend və marka anlayışları çox vaxt eyniləşdirilir. Lakin onlar bir – birindən fərqli anlayışlardır. Brendi ticarət markası ilə qarışdırmaq olmaz: istənilən brend ticarət markası hesab olunur, lakin hər bir ticarət markası brend hesab olunmur. Brendə çevrilmə, məhsulun və markanın dəyərlərinin obyektiv qavranılmasının özlərinə qarşı davamlı bir şəxsi münasibətin əvəzlənməsi anında baş verir. İstehlakçı, keyfiyyətə, etibarlılığa, təhlükəsizliyə, erqonomikliyə, dizayna, məhsulun adına öz subyektiv keyfiyyət qiymətini verir; o buna emosiyaları da əlavə edir.

Markalamaq təcrübəsinin 2 min ildən çox yaşı var. Qədim yunanlar və romalılarda istehsal nişanları mövcud olub. İstehsalçıların ilk nişanları malların növləri və zahirən məhsulun vizual görünüşü ilə əlaqəli olub. Əlyazmaların, əsərlərin sonunda və qabların dibində müəlliflərin imzaları nişanların müjdəçisi idi.

Məhsulların əllə markalanması təcrübəsi XIX əsrə qədər, yüksək iqtisadi inkişaf və sənaye inqilabı kütləvi məhsul istehsalına gətirib çıxarana kimi qalırdı. Hər şey dəmiryolları şəbəkəsinin genişlənməsindən sonra dəyişikliyə uğradı. Qəfildən istehsalçılar üçün mallarını digər ölkələrdə satmaq imkanları yarandı. Həmin zamanı baniləri ABŞ-dan Vilyam Prokter və Ceyms Qembel və Böyük Britaniyadan olan lord Leverhalmın olduqları müasir brendinqin çiçəklənməsi dövrü hesab etmək olar. İstehsalçı (zavod, fabrik) ilə alıcı (şəhər əhalisi) arasında daha böyük məsafə, brendinqin inkişafına təkan verdi. İstehsalçı ilə alıcı bir-birilə bilavasitə ünsiyyət qura bilmədiklərindən, digər vasitələrə dayaqlanmaq lazım gəldi. Belə bir vasitə rolunu ticarət markası oynamağa başladı, yəni, məhsullar üçün unikal adlar yaradılır və müəyyən qablaşdırma həyata keçirilir, malların eyni keyfiyyəti təmin olunur və sözügedən ticarət markası ilə bağlı adamlara məlumatlar çatdırılması üçün kütləvi ünsiyyətdən istifadə olunmağa başlanıldı.

Bu – fərdilik, keyfiyyət və ünsiyyət kimi üç element – indiyə kimi brendinqin başlıca göstəriciləri hesab olunur.

Bununla belə, bəzi supermarketlərdə bu gün də sadəliklə qablaşdırılmış və ticarət markası olmayan ucuz ölkə malları ilə dolu piştaxtalara rast gəlmək mümkündür. Ümumiyyətlə, Ukraynadakı supermarket şəbəkələrinin müasir meyvə-tərəvəz şöbələri barədə belə demək olar.

İstehlak məhsullarının reklamı qısa və dəqiq olmalıdır. Burada alıcıların diqqətini cəlb edən illüstrasiyalar və parlaq başlıqlar böyük əhəmiyyət daşıyır.

Müasir qablaşdırma və reklam tədbirlərinin tətbiqi – məhsulların marketinq mərhələsinin genişlənməsi – satış aktının həyata keçirilməsində malın cəlbedicilik və təsvirindən başlamış, satış aktı yerinə yetirələnə qədər olan funksiyaları yerinə yetirən mühüm marketinq vasitəsidir. Misal üçün, Odessadakı supermarketlərdə alıcı dəqiqə ərzində 20 min adda məhsul çeşidindən yalnız 300-350-i nəzərdən keçirə bilir; beləliklə, bütün alışların 53% impulsiv istəklərin təsiri altında həyata keçir. Bu cür sərt rəqabət şəraitində istehsalçı üçün alıcıların diqqətinin əlavə cəlb olunmasından ötrü məhz, qablaşdırma qutusu və yaxşı düşünülmüş reklam əlavə imkanlar yaradır. İstehsalçılar öz məhsullarının xüsusiyyətlərini, şəxsi ticarət markasından üstünlüklərini qabarıq şəkildə önə çıxaran xüsusi dizaynlı qutulardan – ölçülər, qrafik tərtibat, mətn, və s. istifadə etməlidirlər. Məhz, bunlar alıcıları həmin məhsulları almağa yönəldə bilər.

Şirkət üçün reklam kimi fəaliyyət göstərən merçandayzinq də mühüm əhəmiyyət daşıyır (meyvə-tərəvəz məhsullarının satışının təxminən 90% impulsivliklə həyata keçirilir). Burada daha çox istehlakçıların maraqlılığını özünə cəlb etməyi bacaran imic amili dəstəklənir.

Dünyada emal olunmuş tərəvəzlərin satışında ən böyük paya bu ticarət markaları malikdir:

  • emal olunmuş tərəvəzlər – 43%;
  • meyvələrin ən geniş yayılmış növləri – 39%;
  • üzlü tomat – 32%;
  • kartof – 34%;
  • dondurulmuş yerkökü – 74%;
  • dondurulmuş qarğıdalı – 38%;
  • konservləşdirlmiş qarğıdalı – 36%.

Müxtəlif istehsalçıların reklam əlavələri (məsələn, reseptlər) kimi xüsusi firma paketləri və vitrinlər yanında qiymətlər, qəzet reklamı, kuponlar, rəngarəng aksiyalar, oyunlar, stendlər, markaların prezentasiyası və radio proqramlar kimi reklam tədbirləri  fəaliyyəti geniş yayılmışdır. Bütün bu reklam tədbirləri realizə həcmlərini 20%-dən 38%-ə kimi artırmaqla məhsulların satışını stimullaşdırır. Hər bir şirkət məşhur supermarket şəbəkələrində öz məhsulları üçün yer əldə etmək və “Metro” tipli pərakəndə satış kampaniyaları və ya Avropa bazarlarında özlərinə alıcı axtarmaqla, daha çox reklam innovasiyaları tətbiq etməyə başlayıb.  Əgər hər hansı bir məhsul barədə heç kim, heç zaman nəsə eşitməyibsə, həmin məhsul hətta yüksək keyfiyyətdə olsa belə, ondan ötrü böyük sərmayə yatırmağa dəyməz. Yəni, sxem belə olmalıdır: reklam-məhsul-reklam…


Sizə maraqlı ola bilər: Fitness klub üçün CRM: Müştərilərin cəlbi və loyallığının qorunması